SFS 2010:394 Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.