SFS 2010:395 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.