SFS 2010:397 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.