SFS 2010:398 Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.