SFS 2010:481 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.