SFS 2010:483 Förordning om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.