SFS 2010:485 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.