SFS 2010:489 Lag om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.