SFS 2010:490 Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.