SFS 2010:491 Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv, dels ändring i samma lag
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.