SFS 2010:493 Förordning om ändring i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.