SFS 2010:499 Lag om ändring i lagen (2004:669) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.