SFS 2010:785 Förordning om ändring i förordningen (1995:436) om behörig myndighet enligt vissa EG-rättsakter rörande järnväg m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.