SFS 2010:786 Förordning om ändring i förordningen (2000:124) om radio- och terminalutrustning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.