SFS 2010:787 Förordning om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.