SFS 2010:789 Förordning om ändring i förordningen (2004:501) om införande av driftsrestriktioner vid flygplatser
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.