SFS 2010:797 Förordning om ändring i förordningen (2009:268) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.