SFS 2010:880 Förordning om upphävande av förordningen (2008:31) om villkor vid vidareutnyttjande av information från statliga myndigheter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.