SFS 2010:886 Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.