SFS 2010:887 Lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.