SFS 2010:888 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.