SFS 2010:891 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.