SFS 2010:894 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.