SFS 2010:899 Lag om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.