SFS 2011:82 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.