SFS 2011:84 Förordning om ändring i förordningen (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.