SFS 2011:89 Förordning om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.