SFS 2011:94 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.