SFS 2011:1182 Förordning om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.