SFS 2011:1185 Förordning om ändring i förordningen (2008:194) om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen;
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.