SFS 2011:1189 Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.