SFS 2011:1191 Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan;
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.