SFS 2011:1193 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.