SFS 2011:1199 Förordning om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.