SFS 2011:1197 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.