SFS 2011:1340 Lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.