SFS 2011:1342 Lag om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.