SFS 2011:1344 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.