SFS 2011:1345 Lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.