SFS 2011:1346 Lag om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.