SFS 2011:1347 Lag om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.