SFS 2011:1357 Lag om ändring i lagen (1993:1164) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.