SFS 2011:1360 Lag om ändring i lagen (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.