SFS 2011:1367 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.