SFS 2011:1368 Lag om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.