SFS 2011:1371 Lag om ändring i lagen (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.