SFS 2011:1372 Lag om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.