SFS 2011:1373 Lag om ändring i lagen (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.