SFS 2011:1377 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.