SFS 2011:1378 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.